Lifestyle Mall Bus Station

Rimping

Mcdonald

Subway

Dunkin

Tomntoms

Daiso

Boots

Roberto

CheevitCheeva

Master Floor

ขนาดพื้นที่ :  3,461 ตารางเมตร

เลขที่ ร้านค้า รายละเอียด
103 Subway แซนด์วิชจากอเมริกา เป็นอาหารสดใหม่ ดีต่อสุขภาพเพราะแซนด์วิชมีสลัด มีผักหลากหลายอยู่ด้านใน อย่าปล่อยให้ชีวิตผ่านไปโดยไม่ได้ลิ้มลองสุดยอดแซนด์วิชสักชิ้นที่อร่อยล้ำเหนือความคาดหมาย
104 ทับทิมกรอบสบยาม ร้านขนมหวานไทย
118 Sunrise Tacos Mahican Grill Sunrise Tacos uses 100% non- gmo corn products with no preservatives or additives and prepares the best tasting and healthiest authentic Mexican food.
114 Boots บู๊ทส์ ผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพ และความงาม ซึ่งมุ่งเน้นด้านเวชภัณฑ์
102 Moshi-Moshi Teppanyaki and Sushi bar -
124 ก๋วยเตี๋ยวเรืออนุสาวรีย์ชัย -
107 Mukucha -
107-2 ก๋วยเตี๋ยวลุบสวน -
107-3 ริมปิงซุปเปอร์มาร์เก็ต -
108 Roberto -
115 Curry Hurry -
119 Beer Terminal
ร้านนั่งดื่ม จุดนัดพบสังสรรค์ของเพื่อนฟูง ครอบครัว บนทำเลที่ไปมาสะดวก และมีที่จอดรถ เสริฟอาหารสไตล์ฟิวชั่น โดยเน้นทานคู่กับเบียร์มากกว่า70ชนิด เปิดเพลงสร้างบรรยากาศเบาๆ โดยที่ลูกค้าในร้านสามารถสื่อสารกันได้ปกติ พร้อมกิจกรรมต่างๆ ที่ทางร้านเตรียมให้ท่านได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับคนพิเศษของท่าน ค่อยดูแลให้บริการท่านโดย “ทีมงานบริการมืออาชีพ”
000 Mcdonald’s/ McCafe’/ Mcdonald’s Drive Thru สั่งอาหาร delivery แฮมเบอร์เกอร์ และสัมผัสประสบการณ์ความสุขทุกช่วงเวลาของวันที่ตอบสนองไลฟ์สไตล์ของทุกคน ด้วยบริการ อาหารที่หลากหลายที่แมคโดนัลด์
106 Rimping Supermarket Rimping Supermarket is a locally owned premium supermarket chain serving. Chiang Mai, Northern Thailand’s largest city.
116 Dunkin’ Donuts The Original Franchise Donut in Thailand

2nd Floor

ขนาดพื้นที่ :  3,196 ตารางเมตร

เลขที่ ร้านค้า รายละเอียด
203 Tom n Toms Coffee ร้านกาแฟแบรนด์เกาหลี100% หนึ่งเดียวในเมืองไทย สาขาแรกในเชียงใหม่ ที่ท้าคนชอบกาแฟ มาลิ้มลองความอร่อยกัน โดยมีเมนูเครื่องดื่มหลากหลายเพื่อให้คุณได้เลือกแบบที่เหมาะกับตัวคุณเอง
204-5 myDNA การพัฒนาศักยภาพได้อย่างสูงสุดนั้น ต้องอาศัยความเข้าใจในศักยภาพและพรสวรรค์ที่มีอยู่ในตัวตนของแต่ละบุคคลเป็นพื้นฐาน รวมทั้งการฝึกฝนอบรมเลี้ยงดู และการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและเหมาะสม อันเป็นปัจจัยที่ผลักดันให้สามารถสรรค์สร้างพลังแห่งศักยภาพไปได้อย่างเต็มความสามารถ ซึ่งเป็นที่มาของ myDNA ในการพัฒนาศักยภาพเป็น 3 ขั้นตอน อันได้แก่ Discover>Unleash>Enhance
207-8 Babies Genius Chiangmai Babies Genius is a playgroup program from the U.K. teaching through edutainment for children aged 6 months to 6 years. This structured program aim to provide children with a fun and educational introduction to alphabets, phonics, words, shapes, colours, numbers and movements through nursery rhymes, sing-along-action songs, classical music, story telling, soundtracks, role plays, story telling using puppets, physical plays, arts & crafts, games, etc.

Babies Genius ศูนย์พัฒนาศักยภาพสมองเด็ก เริ่มตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 6 ปี โปรแกรมพัฒนาการเด็กจากประเทศอังกฤษ กิจกรรมพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวา สอนความฉลาด 8 ด้าน เตรียมความพร้อมก่อนวัยเรียนเพื่อสร้างพื้นฐานแห่งการเรียนรู้ โดยเน้นการฝึกเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อสมองสร้างช่องภาษาที่ 2 ไว้ตั้งแต่วัยเยาว์

ปรัชญาของเบบี้ส จีเนียส

ความสำคัญของช่วงปฐมวัยในเด็กอายุ 0-6 ปี คือ สมองเติบโตและพัฒนาเร็วที่สุด การอบรมเลี้ยงดูในช่วงนี้ มีผลต่อคุณภาพของเด็กตลอดชีวิต เด็กทุกคนเกิดมามีสมองที่พร้อมจะเรียนรู้ แรกเกิดสมองมีน้ำหนักประมาณ 350-500 กรัม เมื่อเปรียบเทียบกับผุ้ใหญ่จะมีน้ำหนักประมาณ 1.3 ก.ก สมองของเด็กจะโตเร็วมากในช่วง 3 ปีแรกขนาดและน้ำหนักเพิ่มขึ้นประมาณ 80 % ของสมองผู้ใหญ่ ดังนั้นการกระตุ้นเซลล์สมองในช่วง 3 ปีแรก คือช่วงวัยที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเด็กและไม่สามารถย้อนเวลากลับมาได้อีก การกระตุ้นที่ถูกต้องในเวลาที่เหมาะสมมีผลทำให้เด็กฉลาดได้
ที่นี่ เบบี้ส์ จีเนียส "ความฉลาดสอนได้"

วัตถุประสงค์ของเบบี้จีเนียส

ช่วยกระตุ้นและส่งเสริมพัฒนาการเซลล์สมอง และความฉลาดหลายด้าน คือ สอนความฉลาด ด้านภาษา ด้านตรรกคณิตศาสตร์ ด้านมิติ ด้านดนตรี ด้านการเคลื่อนไหว ด้านการรู้จักเข้าใจตนเอง ด้านความสัมพันธ์กับผู้อื่น ด้านความฉลาดทางอารมณ์ เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ฝึกความอดทนและ การรอคอย ฝึกให้มีสมาธิ ฝึกความสามารถทางด้านความคิด รวมถึงกระตุ้นและเสริมสร้างความมั่นใจในตนเองและกล้าแสดงออกปลูกฝังการรักและเห็นคุณค่าของตนเอง ความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง เรียนรู้การรู้จักแก้ไขปัญหา ฝึกระเบียบวินัย และฝึกให้มีความเป็นตัวของตัวเอง พัฒนาการทางด้านประสาทสัมพันธ์ตามือและเท้า กล้ามเนื้อมัดเล็ก กล้ามเนื้อมัดใหญ่ ด้วยการเรียนรู้ผ่านการเล่นเครื่องเล่น กระตุ้นพัฒนาการให้มีความเข้าใจตนเอง มีการควบคุมตนเอง และมีการผลักดันตนเเอง ฝึกให้มีประสิทธิภาพทางสังคม มีความเข้าใจผู้อื่น เรียนรู้คุณธรรมคือความเห็นอกเห็นใจผู้อื่น ความมีน้ำใจ เรียนรู้การแบ่งปันโอบอ้อมอารี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เป็นต้น

เบบี้ส จีเนียส คืออะไร

คือ ศูนย์พัฒนาศักยภาพสมองเด็ก อายุ 6 เดือน - 6 ขวบ สอนโดยโปรแกรมจากประเทศอังกฤษ โครงสร้างคือสอนการเรียนรู้ทางด้านภาษาอังกฤษ เรียนรู้ตัวอักษร การออกเสียงตัวอักษร คำศัพท์ ตัวเลข สี รูปทรง ความเหมือนความแตกต่าง จำนวน การเรียงลำดับ เพลงและบทกลอน ดนตรี และ คนตรีคลาสสิค เล่านิทาน เล่านิทาน โดยหุ่นมือ ศิลปะ งานฝีมือ เกมส์ และอื่นๆ
Preschool program / ฝึกไปโรงเรียน

ส่งเสริมพื้นฐานภาษาอังกฤษ
ฝึกทักษะสมอง สอนความฉลาด 8 ด้าน (Multiple Intelligences) คือ ด้านภาษา ด้านตรรกะ-คณิตศาสตร์ ด้านมิติสัมพันธ์ ด้านดนตรี ด้านการเคลื่อนไหว ด้านความเข้าตนเอง ด้านสังคม และด้านธรรมชาติ
เสริมสร้างสติปัญญา และความจำระยะยาว
ส่งเสริมการรักการอ่านหนังสือ
เสริมสร้างความมั่นใจกล้าแสดงออก (Self-confidence)
ฝึกสมาธิ (Focus and Concentration)
ฝึกระเบียบวินัย
ส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์
ฝึกแก้ไขปัญหา
ส่งเสริมเชาวน์ปัญญา
ส่งเสริมการรักการอ่านหนังสือ
ฝึกทักษะการฟัง และ การพูด
เรียนรู้การปรับตัว การฟังคำสั่งกลุ่ม
มีความภาคภูมิใจ (Sense of Success)
มีความสุข (Happiness)
พัฒนาการด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กและใหญ่
209-10 Daiso สินค้านำเข้าจากญี่ปุ่น คุณภาพ ราคาถูกใจ
212 WAWEE DELICIOUSNESS’ MINDFULNESS’ ความอร่อยที่เราให้ด้วยใจ ’
213 กินข้าวกับปู -
214 นมบุุรี -
215 ขนมจีนคุณนายแม่ -
216 ตำแซ่บเวอร์ -
217 Thin Thin Pizza -
00 กาดท่ารถ -

3rd Floor

ขนาดพื้นที่ :  2,857 ตารางเมตร

เลขที่ ร้านค้า รายละเอียด
301 S Wine Bar and Bistro Chiang Mai Chic Wine Bar and Bistro in a Chiang Mai prime location.
S stands for Swirling, Smelling and Sipping
303 Warp bar & bistro Chick Place & Chill Price
302 One Roof -